Mã code sitemap.xml

Mã code sitemap.xml

Bạn hãy copy mã này và dán vào blog chỉ sửa lại tên miền của bạn nhé :  

User-agent: Mediapartners-Google

Disallow:

User-agent: *

Disallow: /search

Allow: /

Allow: /search/label

Sitemap: https://www.dangtinchuyennghiep.com/sitemap.xml

0907 88 67 87

.