Tặng thêm 20 tin miễn phí

Đăng tin quảng cáo FREE

Nhằm gia tăng quyền lợi cho quý khách hàng chúng tôi xin tặng thêm 20 tin miễn phí khi ký hợp đồng trong thời gian từ 27/03 - 15/04/14!

Quy trình như sau:

1 Nhận email nội dung của sp cần đăng (có thể là link mẫu, xin gửi qua email: dangtinraovatthucong@gmail.com)

2 Nhận thanh toán 50% đối với khách hàng mới!

3 Soạn, đăng, và báo cáo qua Email của khách hàng

Rất mong được mang đến mức lợi nhuận tốt cho khách hàng!

Xin xem gói chính thức của dangtinchuyennghiep.com tại đây: Đăng tin thủ công 100% hoặc click vào hình bên dưới:

Đăng tin thủ công

0907 88 67 87

.