Khóa học An toàn và vệ sinh lao động - Nghiệp vụ An toàn và vệ sinh lao động

Khóa học An toàn và vệ sinh lao động - Nghiệp vụ An toàn và vệ sinh lao động

                       ---------------------------------------------------


THÔNG BÁO

V/v : Mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động 

ngày 18/10/2014


Khóa học an toàn lao động

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động)


Căn cứ Thông tư Số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế được Cục ATLĐ - Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Viện xin trân trọng Thông báo v/v Mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động như sau:

1. Nội dung – Đối tượng – Thời gian đào tạo (căn cứ theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH), được phân bổ như sau:

1. Nhóm : Nhóm 1

Đối tượng học:
Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:
a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nội dung đào tạo:
a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Thời gian đào tạo: 2 ngày

Thực hành: Không thực hành cấp Chứng nhận

2. Nhóm : Nhóm 2

Đối tượng học:
a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nội dung đào tạo:
a) Kiến thức chung như nhóm 1;
b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác ATLĐ, vệ sinh lao động tại cơ sở;
c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

Thời gian đào tạo: 6 ngày (gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành, kiểm tra)

Thực hành: Thực hành 2 ngày cấp Chứng chỉ

3. Nhóm : Nhóm 3

Đối tượng học:
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này
Danh mục 13 nhóm an toàn nghiêm ngặt chi tiết ở dưới
Mạng lưới AT vệ sinh riêng: là những người lđ làm việc tại sản xuất được bầu ra làm tổ trưởng AT viên được hưởng phụ cấp như tổ trưởng - nhưng k phải là cán bộ cấp cn, cc nhóm 1,2 mà là nhóm 3 (hướng dẫn TT01)

Nội dung đào tạo:
a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Thời gian đào tạo: 4 ngày - (gồm cả thời gian kiểm tra.)

Thực hành: Thực hành 1,5 ngày - cấp Chứng chỉ

4. Nhóm : Nhóm 4

Đối tượng học:
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
vd: cb kỹ thuật phòng lạnh ngồi vẽ - k có yếu tố nặng nhọc, độc hại - thuộc nhóm 4

Nội dung đào tạo:
a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Thời gian đào tạo: 2 ngày (gồm cả thời gian kiểm tra;)

Thực hành: Nhóm 4 Thực hành 1 ngày - Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

Xem chi tiết Thông tư Số 27 TẠI ĐÂY

* Danh mục các lĩnh vực IEDI được phép đào tạo:

Danh mục : Mục 1

Nội dung : Lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành gồm: Hệ thống lạnh, nồi hơi, thiết bị áp lực các loại; thiết bị nâng các loại.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

Danh mục : Mục 2

Nội dung : Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

Danh mục : Mục 3

Nội dung : Thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...).

Ghi chú : Nhóm 1, 2, 4

Danh mục : Mục 4

Nội dung : Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy đóng cọc, máy ép cọc, khoan cọc nhồi, búa máy, tàu hoặc máy hút bùn, máy bơm; máy phun hoặc bơm vữa, bê tông.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

Danh mục : Mục 5

Nội dung : Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, ép, xeo, tráng, cuộn, bóc vỏ, đóng bao, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén; máy in công nghiệp.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

Danh mục : Mục 6

Nội dung : Làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại; các công việc luyện quặng, luyện cốc; làm các công việc ở khu vực lò quay sản xuất xi măng, lò nung hoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng, luyện cốc, luyện đất đèn; vận hành, sửa chữa, kiểm tra, giám sát, cấp liệu, ra sản phẩm, phế thải các lò thiêu, lò nung, lò luyện.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

Danh mục : Mục 7

Nội dung : Các công việc trên cao, trên sàn công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm

Ghi chú : Tất cả các nhóm

Danh mục : Mục 8

Nội dung : Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu.

Ghi chú : Nhóm 1, 2, 4

Danh mục : Mục 9

Nội dung : Lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ máy, thiết bị thu phát sóng có điện từ trường tần số cao, các máy chụp X quang, chụp cắt lớp.

Ghi chú : Nhóm 1, 2, 4

Danh mục : Mục 10

Nội dung : Khảo sát địa chất, địa hình, thực địa biển, địa vật lý; Khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí. (Chỉ làm các công việc về xăng dầu trên đất liền)

Ghi chú : Tất cả các nhóm

Danh mục : Mục 11

Nội dung : Làm việc ở các nơi thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như các công trình xử lý nước thải, rác thải; làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.

Ghi chú : Tất cả các nhóm

Danh mục : Mục 12

Nội dung : Xây, lắp ráp, tạo, phá dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng các kết cấu hoặc công trình xây dựng.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

Danh mục : Mục 13

Nội dung : Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện; hàn cắt kim loại.

Ghi chú : Nhóm 1, 3, 4

2. Giảng viên: Là giàu kinh nghiệm từ 5 – 7 năm làm công tác An toàn lao động tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các hội, đoàn thể, cơ quan nghiên cứu, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có Giấy chứng nhận Giảng viên (theo đúng yêu cầu của Thông tư 27)

3. Học phí: Vui lòng liên hệ để được mức học phí ưu đãi nhất

*** Ngoài ra công ty còn liên tục tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ An toàn lao động nghiêm ngặt như:
4. Địa điểm: Tại Hội trường, phòng họp Quý cơ quan

Hoặc tại Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
Cơ sở HCM: Số 2 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Cơ sở HN: P508 CT4AX2, KĐT Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q. Hà Nội

5. Chứng nhận/ Chứng chỉ: Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ của “Cục an toàn lao động”, theo đúng quy định của Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH.

6. Thủ tục đăng ký học:

Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước ngày khai giảng cho mỗi khoá học. Học viên nộp 01 CMND photo và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

Mọi chi tiết xin liên hệ:


VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ
CS1 : P102, Tòa Nhà Lê Hải, 128 Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, HCM.
CS2: P508 CT4AX2, KĐT Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q. Hà Nội
Ms.Trang: 0982 33 77 08 - 0986 222 444/ 08 3602 3909 -
Ms Nhi: 0982 408 036 - Ms Thanh: 0935 720 308
Fax: 08 3845 8895
Email: nhantaiviethcm@gmail.com
Website: www.nghiepvuxaydung.com

Tag : Khoa hoc an toan va ve sinh lao dong

0907 88 67 87

.