Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế


Dịch vụ quyết toán thuế


  Quyết toán thuế:
- Công ty Tư Vấn Thuế quyết toán thuế năm, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm:
- Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối số phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp), Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

   Kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước:
- Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc Tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ kế toán, In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng, Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung, số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả... In quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán củ, Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.
Phương châm thực hiện Dịch vụ: Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
- Tư vấn và hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.


Chi tiết liên hệ:


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH
Địa chỉ: B7b KP4, P.Tân Hiệp, Đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai
Hotline: 0918. 53 59 56 - 0916 53 59 56 - Ms.An
web : www.tuvanketoankiemtoan.com
Email: tuvanminh@gmail.com

Tag: Dịch vụ quyết toán thuế

0907 88 67 87

.