Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất

Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất


Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2014/TT – BTC về hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp tập huấn để giúp Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thay đổi của thông tư này và chủ động thực hiện tốt nhất.

Nội dung:
- Những điểm mới của phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Trao đổi và giải đáp những vướng mắc của học viên.

Thời gian: 2 ngày 30, 31/05/2015, bắt đầu từ 8h00 ngày 30/05/2015
Địa điểm: Hội trường tầng 6, Kho bạc Nhà nước Hai Bà Trưng, 380 Trần Khát Chân, Hà Nội

Kinh phí lớp học (bao gồm tài liệu, diễn giả và Tea Break): 2.000.000đ/1 người/2 ngày


Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 29/05/2015 cho:
Chị Đàm Lệ Dung: 098.596.1828; 04.38689347; Emai: vaavietnam@gmail.com
Chị Ngô Thị Thủy: 098.909.8686; 043.8686714, Email: ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com


Tag: hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất0907 88 67 87

.