Thông báo mở lớp đào tạo kế toán thực hành

Thông báo mở lớp đào tạo kế toán thực hành


Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) là tổ chức Xã hội nghề nghiệp về Kế toán và kiểm toán, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Hàng năm Hội tổ chức hàng trăm lớp Tập huấn, cập nhật kiến thức, đào tạo ngắn hạn… cho đội ngũ kế toán kiểm toán trong cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu về việc trang bị kiến thức cơ bản cho đội ngũ kế toán mới đi làm và sinh viên kế toán mới ra trường, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp đào tạo KẾ TOÁN THỰC HÀNH cụ thể như sau:

Khai giảng: Dự kiến ngày 01 tháng 07 năm 2015 (Thời gian hoàn thành trong 22 buổi)


Nội dung khóa học:
- Hướng dẫn kê khai, báo cáo thuế theo quy định của Cơ quan Thuế;
- Hướng dẫn cách sắp xếp chứng từ, từ chứng từ gốc hoàn thiện chứng từ liên quan;
- Hướng dẫn định khoản lên sổ kế toán theo quy định.
- Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo quy định……

Địa điểm học: 192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giảng viên: Là những người có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tại các trường Đại học và kinh nghiệm thực tế khi làm việc tại doanh nghiệp.

Kinh phí khóa học: 3.500.000 đồng/1 học viên

Đề nghị đăng ký với:
- Chị Trang: ĐT 0969276431,
- Email: taphuanketoanthue@gmail.com

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cấp.
Để đảm bảo việc thực hành kế toán được thuận lợi đề nghị học viên mang theo máy tính cá nhân đến lớp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA)
- Lưu: VT, QLHN TM. BCH TW HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PGS.TS Đặng Văn Thanh


Tag: Thong bao mo lop dao tao ke toan thuc hanh


0907 88 67 87

.